Samsung Galaxy Tab Active 2 printed manual

Samsung Galaxy Tab Active 2 manual. Tablet Instructions.

Description: Samsung Galaxy Tab Active 2
Price: $16.95
Stock type: Printed Instruction Manual
Year: 2019
No. Pages: 172
The Samsung Galaxy Tab Active 2 is also known as:
  • SMT 395